background

PDV / PDV-K

Eriş Kablo

PDV / PDV-K

PDV / PDV-K

Bina içi tesisatlarda, telefon santral ve abone dağıtımlarında kullanılır.