background

NYSLYÖ-JZ/OZ

Eriş Kablo

NYSLYÖ-JZ/OZ

NYSLYÖ-JZ/OZ

Bu yağa ve aleve dayanıklı esnek bağlantı kabloları proje mühendisliğinin gerektirdiği enstrümantasyonda kontrol cihaz ve makinelerinde, taşıma cihazlarında, üretim hatlarında, serbest hareket gereken yerlerde, kuru, nemli, ıslak ve yağlı ortamlarda kullanılır. Bu kablolar dışarıda ve direkt toprak altına gömülerek kullanılmazlar.